ασφάλεια υγείας εγκυμοσύνη τοκετός

Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, εγκυμοσύνη και τοκετός

Όλο και περισσότερες γυναίκες, σε ηλικίες μεταξύ 25 – 40 ετών, ενδιαφέρονται για την κάλυψη τοκετού μέσω των ιδιωτικών προγραμμάτων Υγείας.

Πριν αρκετά χρόνια η κάλυψη τοκετού στις ασφάλειες Υγείας κάλυπτε έως και 100% τα έξοδα τοκετού. Επειδή όμως τα έξοδα τοκετού αυξήθηκαν δραματικά και η κάλυψη έγινε ασύμφορη για τις Ασφαλιστικές εταιρείες, πλέον τα περισσότερα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχουν επιδόματα και όχι πλήρη κάλυψη.

Όπως θα δείτε και παρακάτω καμία Ασφαλιστική δεν θα καλύψει τα έξοδα τοκετού απευθείας μετά τη σύναψη του συμβολαίου, αν όμως μπορείτε να προγραμματίσετε ένα μελλοντικό τοκετό τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα πρόγραμμα Υγείας.

Σίγουρα η επιλογή ενός προγράμματος υγείας δεν πρέπει να γίνεται βάσει του επιδόματος τοκετού, επειδή υπάρχουν πιο σημαντικοί παράγοντες που καθιστούν ένα πρόγραμμα ΙΔΑΝΙΚΟ.

Παρόλα αυτά, σας παρουσιάζουμε παρακάτω τι σας παρέχουν τα προγράμματα από την κάθε Ασφαλιστική εταιρεία για τον τοκετό.

Ασφάλεια Υγείας και Τοκετός – Παροχές ανά Ασφαλιστικό πρόγραμμα

 

Ατλαντική Ένωση – Atlas Protection Plus

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 1.500€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Minetta – Top

Σε περίπτωση τοκετού, η Εταιρία θα καταβάλει στην ασφαλισμένη επίδομα τοκετού, εφόσον ο τοκετός θα συμβεί εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης.

Ανάλογα την θέση νοσηλείας που έχετε επιλέξει στο συμβόλαιό σας, το επίδομα διαμορφώνεται ως εξής:

Φυσιολογικός Τοκετός

  • Α’ Θέση: 800 €
  • Β’ Θέση: 600 €
  • Γ’ Θέση: 400 €

Τοκετός με Καισαρική Τομή

  • Α’ Θέση: 1000 €
  • Β’ Θέση: 800 €
  • Γ’ Θέση: 600 €

Μετά την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών συνεχούς ασφάλισης, το επίδομα τοκετού αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως έως ότου φτάσει στο εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του αρχικού ποσού, οπότε και σταθεροποιείται.

Εθνική Ασφαλιστική – Απόλυτη Προστασία

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 2.000€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Εθνική Ασφαλιστική – Ολοκληρωμένη Προστασία

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 1.500€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Generali – Medical Prime

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Παροχής Μητρότητας είναι:

  • η Ασφαλισμένη να διαθέτει ασφαλιστικό φορέα σε ισχύ και
  • η πάροδος συνεχούς ισχύος της Παροχής δύο (2) ασφαλιστικών ετών από την ημερομηνία πρώτης έναρξης ισχύος της.

Σε περίπτωση νοσηλείας της Ασφαλισμένης λόγω φυσιολογικού τοκετού, πρόωρου τοκετού ή καισαρικής τομής σε Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο, αυτή δικαιούται νοσηλεία σε δωμάτιο Α’ θέσης και η Εταιρία καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης μετά την αφαίρεση:

α) της συμμετοχής της Ασφαλισμένης, όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και

β) των ιατρικών αμοιβών μαιευτήρα, βοηθού μαιευτήρα, μαίας, αναισθησιολόγου, που βαρύνουν την Ασφαλισμένη.

Generali – New Medical Safety

Παρέχεται επίδομα μητρότητας από 1.200€ έως 3.500€ ανάλογα με το χρόνο ισχύος της παροχής, σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής μετά από 24 μήνες ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Επίσης, καλύπτεται χωρίς επιπλέον χρέωση το νεογέννητο τέκνο της ασφαλισμένης μητέρας για διάστημα έως ένα έτος και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου.

Generali – Medical Family

Παρέχεται επίδομα μητρότητας 1.800€ σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή καισαρική τομή) μετά από 24 μήνες ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Eurolife – Premium Economy

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 500€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Eurolife – Premium

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 500€ – 1.600€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Groupama – Sante Confort 6000

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 1.500€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Groupama – Sante Confort Plus

Καλύπτεται επίδομα τοκετού 1.500€ μετά από 2 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Groupama – Sante Selection

Καλύπτονται 100% τα έξοδα τοκετού μετά την παρέλευση 36 μηνών, εξαιρουμένων αμοιβών ιατρών (μαιευτήρα/βοηθού, αναισθησιολόγου και μαίας).

Interamerican BeWell Plan 3

Κάλυψη τοκετού έως:

  • 1.500€ μετά από 2 συνεχόμενες ασφαλιστικές περιόδους
  • 2.500€ μετά από 5 συνεχόμενες ασφαλιστικές περιόδους

 

Θα ενημερώνουμε τις καλύψεις που παρέχουν τα προγράμματα υγείας για τον τοκετό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε επιπλέον για τις καλύψεις  και τις τιμές των προγραμμάτων Υγείας μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Ψηφίστε εάν το άρθρο σας φάνηκε χρήσιμο!
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (15 ψήφοι, μέσος όρος: 4.33 από 5)