Αστική Ευθύνη Ιατρών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Θαλάσσιων Πάρκων. Βρείτε τις ιδανικότερες προτάσεις ασφάλισης θαλάσσιων πάρκων και μη μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής.

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑσφάλιση Θαλάσσιων Πάρκων-Παιδικής χαράς

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλιση Θαλάσσιας Παιδικής χαράς

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη ενός θαλάσσιου πάρκου έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική από τον Νόμο.

Η κάλυψη αφορά θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και θαλάσσια ρύπανση.

Υποχρεωτικά όρια κάλυψης βάσει Νομοθεσίας

Τα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης που πρέπει να είναι ασφαλισμένο ένα θαλάσσιο πάρκο με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α ́ 92) είναι τα παρακάτω:

 • Θάνατος και σωματικές βλάβες – 147.000€
 • Υλικές ζημιές – 89.000€
 • Θαλάσσια ρύπανση – 89.000€
Κάλυψη μη-Μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής

Συνήθως, τα θαλάσσια πάρκα εκτός από φουσκωτά παιχνίδια έχουν και μη-μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής (SUP, θαλάσσια ποδήλατα, κανό κ.λ.π.).

Τέτοιου είδους σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρηματική δραστηριότητα, αναγκαστικά πρέπει να είναι ασφαλισμένα για Αστική Ευθύνη βάσει Νομοθεσίας.

Ανάλυση θαλάσσιων παιχνιδιών

Πριν την σύναψη της ασφάλισης πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ασφαλιστική εταιρεία ο αριθμός και το είδος των θαλάσσιων παιχνιδιών (σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες).

Σε αντίθετη περίπτωση η Ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση.

Προϋποθέσεις κάλυψης

Τα θαλάσσια πάρκα πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Επίσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να φροντίζει τις εγκαταστάσεις και να να παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ναυαγοσώστης

Η κάλυψη μπορεί να δοθεί εάν κατά τις ώρες λειτουργίας επιβλέπει τον χώρο πιστοποιημένος ναυαγοσώστης.

Νόμιμη Άδεια

Η ασφάλιση αφορά θαλάσσια πάρκα που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας από το Λιμεναρχείο.

  Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου

  Στοιχεία Θαλάσσιου Πάρκου


  Μη μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής
  ΝαιΌχι
  Κάλυψη για σχολή θαλάσσιων σπορ
  ΝαιΌχι

  Εξαιρέσεις συμβολαίων Αστικής Ευθύνης Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς/Πάρκου

  Γεωγραφικά όρια

  Η ασφάλιση θαλάσσιας παιδικής χαράς αφορά συγκεκριμένες περιοχές (παραλίες) που έχουν συμφωνηθεί, εντός των Ελληνικών θαλασσών.

  Ζημιές από δόλο του ασφαλισμένου

  Δεν καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν από δόλο του ασφαλισμένου.

  Ζημιές σε πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα

  Δεν καλύπτονται ζημιές σε πολύτιμα αντικείμενα ή απώλεια χρημάτων τρίτων ατόμων μέσα στην θαλάσσια παιδική χαρά.

  Υλικές ζημιές κατά την μεταφορά

  Η ασφάλιση θαλάσσιας παιδικής χαράς/πάρκου αφορά μόνο τις ώρες λειτουργίας της και όχι για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • κατά την μεταφορά
  • κατά τη  ρυμούλκηση
  • όταν βρίσκεται επί της ξηράς
  • όταν βρίσκεται πάνω σε μεταφορικό μέσο
  Άτομα μικρής ηλικίας

  Απαγορεύεται η χρήση ατόμων ηλικίας μικρότερης των 12 ετών ή ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση γονέα ότι το άτομο γνωρίζει κολύμβηση.

  Μέγιστος αριθμός ατόμων

  Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ο αριθμός ατόμων ανά πλωτό μέσο, τον αριθμό που ορίζουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.