Αστική Ευθύνη Ιατρών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάμεσα από όλες τις Ασφαλιστικές εταιρείες θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την ιδανικότερη προσφορά ασφάλισης έργου.

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑσφάλεια Τεχνικών Έργων

Τι καλύπτει η ασφάλιση Τεχνικών Έργων;

 

Ανάμεσα σε όλες τις δυσκολίες που έχει το κάθε κατασκευαστικό έργο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για τυχόν ζημιές που μπορεί να συμβούν λόγω αμέλειας ή ανθρώπινου λάθους. Με την ασφάλιση τεχνικών έργων θα έχετε κάλυψη για ανεπιθύμητες καταστάσεις που ενδεχομένως προκύψουν.

Ασφαλισμένοι μπορεί να είναι τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης / κύριος του έργου.

 

Παρακάτω σας αναλύουμε μερικές από τις καλύψεις που προσφέρει η ασφάλιση τεχνικών έργων.

 

 • Αστική ευθύνη εργοδότη προς τους ΙΚΑ εργαζόμενους για σωματικές βλάβες ή θάνατο από εργατικό ατύχημα
 • Ατυχήματα από εργασίες ανέγερσης οικοδομής, χρωματισμού, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης
 • Εξάπλωση πυρκαγιάς
 • Ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων
 • Ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχανημάτων ρίψης μπετόν κλπ)
 • Ζημιές από εργασίες κατεδάφισης
 • Απρόοπτες ζημιές από κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, σεισμό, παγετό, κατολίσθηση, πτώση βράχων
 • Ζημιές από αμέλεια ή κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Ζημιές από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων

  Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου

  Στοιχεία Έργου


  Χρήση μηχανημάτων έργου
  ΝαιΌχι
  Εργασίες Κατεδάφισης
  ΝαιΌχι

  Εξαιρέσεις συμβολαίων Τεχνικών Έργων

  Οι παρακάτω εξαιρέσεις διαφέρουν σε κάθε Ασφαλιστική εταιρεία.
  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε αντικείμενα των εργαζομένων.

  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  Δεν μπορεί να δοθεί κάλυψη για ανασφάλιστους εργαζομένους καθώς δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν σχέση με το κατασκευαστικό έργο.

  ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ, ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ ΚΛΠ

  Μπορεί να υπάρξει κάλυψη με την προσθήκη επασφάλιστρου.

  ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

  Στις περισσότερες  Ασφαλιστικές εταιρείες οι ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου καλύπτονται με προσθήκη επασφάλιστρου.

  Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

  Οι ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (σωληνώσεις ΕΥΔΑΠ, φυσικού αερίου, κολώνες ΔΕΗ κλπ) καλύπτονται με την προσθήκη επασφάλιστρου.

  ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ / ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

  Δεν καλύπτονται αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη ανάλογα με την Ασφαλιστική εταιρεία.

  ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

  Οι ζημιές από την κατεδάφιση κτιρίων συνήθως καλύπτονται με επιπλέον χρέωση 10%-20%.

  ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  Αρκετές Ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την κάλυψη έργων στα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες.

  ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

  Εξαιρούνται ζημιές από την χρήση εκρηκτικών χωρίς την άδεια από αστυνομική αρχή. Η συγκεκριμένη κάλυψη δηλώνεται κατά την σύναψη της ασφάλισης.

  Ασφάλιση τεχνικών έργων