Διαφορές Ατομικής και Ομαδικής ασφάλισης Υγείας | Μέρος 1ο

Τα τελευταία έτη παρατηρείται ότι όλο και περισσότερες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται σε ιδιωτικά προγράμματα για την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή εξηγώντας ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες ασφάλισης Υγείας στην Ελλάδα.

Κοινωνική Ασφάλιση από Δημόσιους φορείς

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί) είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν Δημόσια στο ανάλογο Ταμείο(ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, κ.λ.π.).

Η καλύψεις των Ταμείων παρέχουν 100% κάλυψη στα Δημόσια νοσοκομεία καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τον ΑΜΚΑ, παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία οι καλύψεις είναι περιορισμένες και ειδικότερα σε περιπτώσεις νοσηλείας, παρέχουν ένα μικρό συνήθως ποσοστό συμμετοχής, που προσδιορίζεται από το ΚΕΝ.

Ατομικά προγράμματα ασφάλισης Υγείας

Τα προγράμματα αυτά, που παρέχονται από τις περισσότερες Ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και αφορούν το σύνολο του πληθυσμού που θέλει να έχει μία πληρέστερη ασφάλιση Υγείας, σε ατομικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο. Οι παροχές τους καθώς και το κόστος τους εξαρτάται από το πλήθος των επιπλέον καλύψεων που θέλει να έχει ο ενδιαφερόμενος.

Προγράμματα Ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων παρέχονται μέσω των επιχειρήσεων στους εργαζομένους τους. Παρέχουν ένα μεγάλο εύρος καλύψεων που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλύτερες και από τα ατομικά προγράμματα.

 

Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε αναλυτικά τις διαφορές των ατομικών και ομαδικών συμβολαίων Υγείας με βάση τις καλύψεις, για να καταλάβουμε για πιο λόγο ο συνδυασμός τους αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε εργαζόμενο.

Όριο κάλυψης νοσηλείας

Το όριο κάλυψης νοσηλείας αφορά το μέγιστο κεφάλαιο που διαθέτει ο ασφαλισμένος για έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας.

Τα ομαδικά προγράμματα συνήθως δεν έχουν υψηλά όρια κάλυψης σε σύγκριση με τα ατομικά προγράμματα.

Τα περισσότερα ομαδικά προγράμματα συνήθως καλύπτουν από 6.000€ μέχρι 50.000€, οπότε σε μεγάλες νοσηλείες υπάρχει πιθανότητα η κάλυψη μόνο από ένα ομαδικό πρόγραμμα να μην αρκεί.

Αντιθέτως, τα ατομικά προγράμματα Υγείας παρέχουν μεγαλύτερα όρια κάλυψης που συνήθως ξεπερνούν τις 500.000€ και καλύπτουν όλες τις πιθανές αιτίες νοσηλείας.

Αυτός είναι και ένας από τους πιο βασικούς λόγους που ο συνδυασμός ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη νοσηλείας.

Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας

Σε περίπτωση νοσηλείας τα ομαδικά προγράμματα καλύπτουν ένα ποσοστό επί τον εξόδων νοσηλείας συνήθως 80%-90%.

Παρακάτω ας δούμε δύο παραδείγματα νοσηλειών για να καταλάβουμε πως λειτουργούν και τα δύο είδη προγραμμάτων.

Νοσηλεία με συνολικό κόστος 5.000€

Κάλυψη ομαδικού προγράμματος 80% = 4.000€

Συμμετοχή ασφαλισμένου 20% = 1.000€ – Το ποσό μπορεί να καλυφθεί αν υπάρχει ατομικό συμβόλαιο

Νοσηλεία με συνολικό κόστος 20.000€

Κάλυψη ομαδικού προγράμματος 80% = 10.000€ (αν το ομαδικό έχει όριο κάλυψης 10.000€)

Συμμετοχή ασφαλισμένου 20% = 10.000€ – Το ποσό μπορεί να καλυφθεί αν υπάρχει ατομικό συμβόλαιο

Εξωνοσοκομειακές Παροχές (διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις)

Τα ομαδικά προγράμματα παρέχουν κάλυψη για διαγνωστικές εξετάσεις έστω και αν δεν γίνουν σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο. Αντιθέτως στα ατομικά προγράμματα υγείας οι εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με την εκάστοτε Ασφαλιστική εταιρεία.

Αντίστοιχα και οι ιατρικές επισκέψεις στα ομαδικά προγράμματα καλύπτονται από οποιονδήποτε ιατρό ενώ στα ατομικά προγράμματα μόνο στους ιατρούς του Δικτύου της Ασφαλιστικής.

Όσον αφορά τα φάρμακα, οι ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων τα καλύπτουν. Αντιθέτως στα ατομικά προγράμματα Υγείας δεν καλύπτονται, εκτός αν αφορούν έξοδα νοσηλείας.