Αστική Ευθύνη ΙατρώνΑστική Ευθύνη Ιατρών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΤΡΩΝ

Πάρτε προσφορά ολοκληρωμένων και αξιόπιστων προγραμμάτων Αστικής Ευθύνης Ιατρών από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Με την ασφάλιση για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, η Ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο Ιατρό για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων και για κάθε οικονομική αξίωση τρίτου με βάση τα όρια κάλυψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι καλύπτουν τα συμβόλαια για την αστική ευθύνη ιατρών

Τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών παρέχουν κάλυψη σε περίπτωση ιατρικού λάθους κατά την διάρκεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, που θα έχει ως συνέπεια:

 

 • Θάνατο και σωματικές βλάβες (μόνιμες ή προσωρινές) λόγω αμέλειας ή παραλείψεων κατά την άσκηση και μόνο του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Ηθική βλάβη λόγω σωματικής βλάβης.
 • Ψυχική οδύνη συγγενών λόγω απώλειας ζωής.
 • Έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς.
 • Αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια
 • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που γίνονται εντός των ιδιωτικών ιατρείων των ιατρών κατά το χρόνο λειτουργίας τους.
 • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο ιατρός κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
 • Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
 • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια αστικής ευθύνης ιατρών

 • Ορισμένα νοσοκομεία επιβάλουν ασφάλιση αστικής ευθύνης στους ιατρούς που απασχολούν.
 • Η μέση επιδικασθείσα αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ξεπερνάει τις 400.000€.
 • Η μέση επιδικασθείσα αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας ξεπερνάει τις 300.000€.
 • Η διάρκεια κάλυψης των συμβολαίων από την αναγγελία ζημιάς κυμαίνεται από 12 έως 60 μήνες.
 • Οι Ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν ζημιές οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του συμβολαίου ή εάν το συμβόλαιο έχει αλλαχθεί από άλλη εταιρεία.
 • Η αστική ευθύνη ιατρού δεν είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα βάσει νομοθεσίας σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 • Το κόστος των συμβολαίων για την αστική ευθύνη ιατρών εξαρτώνται κυρίως από το όριο αποζημίωσης, την ειδικότητα του ιατρού και διαφέρουν μεταξύ των Ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Το κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης ιατρών είναι αρκετά χαμηλότερο για ειδικευόμενους ιατρούς ή ιατρούς που εργάζονται αποκλειστικά στο ΕΣΥ.
 • Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας και όχι βλάβες και ή ζημιές που θα προκληθούν από την άσκηση του επαγγέλματος εκτός αυτής.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορές αστικής ευθύνης ιατρού!

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε στο mail σας πίνακα σύγκρισης ασφαλίστρων και καλύψεων από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες!

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Στοιχεία Ιατρού
  Εξαιρέσεις συμβολαίων Αστικής Ευθύνης Ιατρών

  Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ορισμένες εξαιρέσεις που συνήθως έχουν τα συμβόλαια για την Αστική Ευθύνη Ιατρών

  Μεταδοση μολυσματικων νοσων

  Δεν καλύπτεται η μετάδοση μολυσματικών ιών και νόσων όπως το AIDS κ.λ.π.

  Αισθητικες επεμβασεις

  Δεν καλύπτονται επιπτώσεις λόγω  αισθητικών επεμβάσεων και πλαστικής χειρουργικής.

  Ποινικες και Πειθαρχικες Ευθύνες

  Δεν καλύπτονται περιπτώσεις σωματικών βλαβών που προκλήθηκαν από δόλο του ιατρού

  Ακτινοθεραπεια και Ραδιοθεραπεια

  Δεν καλύπτονται σωματικές βλάβες και μεταλλάξεις συνέπεια ακτινοθεραπείας και ραδιοθεραπείας.

  Μη εγκεκριμένες θεραπειες και φαρμακα

  Δεν καλύπτονται θεραπείες και επεμβάσεις μη- εγκεκριμένες και παράνομες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως και φάρμακα τα οποία δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ.

  Επηρεια αλκοολ και ναρκωτικων

  Δεν καλύπτονται πράξεις του ασφαλισμένου ιατρού εάν αποδειχθεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

  Ιατρικες πραξεις περαν της ειδικοτητας του ιατρου

  Δεν καλύπτονται ιατρικές πράξεις και θεραπείες οι οποίες δεν συνάδουν με την ειδικότητα του ιατρού εκτός εάν πρόκειται για παροχή πρώτων βοηθειών σε  καταστάσεις ανάγκης.

  Απαιτήσεις από τον ίδιο Ασφαλισμένο ή συγγενείς

  Δεν καλύπτονται απαιτήσεις / αξιώσεις που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογενείας του, συγγενείς εξ’ αίματος έως και β’ βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες αυτού.

  Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για την Αστική Ευθύνη Ιατρών