οικογενειακή ασφάλεια υγείας

Οικογενειακή ασφάλεια υγείας – Τι να προσέξετε;

Τα τελευταία έτη όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να κάνουν οικογενειακή ασφάλεια υγείας.

Τι είναι η οικογενειακή ασφάλεια υγείας και ποια η διαφορά από τα ατομικά συμβόλαια Υγείας?

 

Η διαφορά της οικογενειακής ασφάλισης Υγείας με τα ατομικά συμβόλαια είναι ότι δημιουργείται ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας για όλη την οικογένεια. Κυρίως ασφαλιζόμενος τοποθετείται ένας ενήλικας γονέας και εξαρτώμενα μέλη μπορεί να είναι ο/η σύζυγος ή/και τα παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει οικογενειακή ασφάλεια υγείας ένα ενήλικο ζευγάρι, είναι να έχουν παντρευτεί θρησκευτικά/πολιτικά ή τουλάχιστον να υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπουν τα καλυπτόμενα τέκνα στο οικογενειακό συμβόλαιο, είναι να είναι παιδιά του κυρίως ασφαλιζόμενου.

Οφέλος:

 

  • Κάποιες Ασφαλιστικές Εταιρίες δίνουν σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα όταν ασφαλίζονται μαζί παραπάνω από ένα μέλη μιας οικογένειας. Η κάθε Ασφαλιστική Εταιρία ακολουθεί τη δική της πολιτική στο θέμα των εκπτώσεων. Ενδεικτικά, η Εθνική Ασφαλιστική, όταν επιλέξετε οικογενειακή Ασφάλεια Υγείας, προσφέρει έκπτωση κατά ποσοστό 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και πέρα.
  • Ένα συμβόλαιο για όλους. Η οικογενειακή Ασφάλεια Υγείας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να έχουν τον ίδιο αριθμό συμβολαίου. Οπότε, το κάθε μέλος δεν είναι αναγκασμένο να θυμάται και έναν διαφορετικό αριθμό συμβολαίου, αλλά όλα τα μέλη της οικογένειας χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για μεγαλύτερη ευκολία.

 

Τι πρέπει να προσέξετε:

 

  • Τι προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου όταν ενηλικιώνονται τα τέκνα. Σημαντικό είναι να μπορούν τα καλυπτόμενα τέκνα μετά την ενηλικίωση τους (18 ετών) αν εργάζονται ή με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους αν σπουδάζουν, να μπορούν να συνεχίζουν σε δικό τους ατομικό συμβόλαιο χωρίς ιατρικό έλεγχο ασφαλισιμότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάποιες Εταιρίες η ασφάλιση λήγει σε αυτήν τη περίπτωση.
  • Τι προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου όταν ο κυρίως ασφαλιζόμενος αποβιώσει για τα υπόλοιπα μέλη που συνεχίζουν. Συνεχίζει η ασφάλιση τους?
  • Τι προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου όταν χωρίζει ένα παντρεμένο ζεύγος. Μπορεί να συνεχίσει ο καθένας στο δικό του συμβόλαιο χωρίς ιατρικό έλεγχο?
  • Το Ανώτατο όριο κάλυψης για τα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε κάποιες Ασφαλιστικές Εταιρίες μπορεί να αφορά το κάθε μέλος  ξεχωριστά και σε κάποιες εταιρείες όλα τα μέλη που περιλαμβάνει το συμβόλαιο. Σε περίπτωση που το όριο κάλυψης είναι χαμηλό (π.χ. 100.000€) και αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να μην σας καλύψει σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος που εμπλέκονται όλα τα μέλη της οικογένειας.
  • Πολλές Ασφαλιστικές Εταιρίες παρέχουν τις ίδιες καλύψεις σε όλα τα μέλη του συμβολαίου. Είναι όμως ίδια η ανάγκη που χρειάζεται ο γονέας με την ανάγκη που χρειάζεται το τέκνο του?