Ποια ασφάλεια Υγείας να διαλέξω

Ποια ασφάλεια Υγείας να διαλέξω;

 

 

Το πιο συχνό ερώτημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τους υποψήφιους ασφαλισμένους είναι το “Ποια ασφάλεια Υγείας να διαλέξω”.

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο για μία σωστή επιλογή στα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

1) Κόστος Ασφαλίστρων

 

Ένα από τα πιο βασικά κριτήρια που πρέπει να σκεφτείτε είναι το ποσό που μπορείτε σήμερα αλλά και στο μέλλον να διαθέσετε για μία Ασφάλεια Υγείας.

Πολλοί Ασφαλιστικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι όσες περισσότερες είναι οι καλύψεις ενός συμβολαίου τόσο πιο ιδανικό είναι για ένα άτομο ή μία οικογένεια.

Δεδομένου όμως ότι τα ασφάλιστρα Υγείας αυξάνονται κάθε έτος και επειδή η Ασφάλεια Υγείας είναι κάτι που χρειάζεστε για μια ζωή, πρέπει να σκεφτείτε αν θα μπορείτε στο μέλλον να ανταπεξέλθετε σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος.

Οπότε η συμβουλή μας για το ερώτημα  “Ποια ασφάλεια Υγείας να διαλέξω” είναι το πρόγραμμα το οποίο μπορείτε σήμερα αλλά και στο μέλλον να υποστηρίζεται οικονομικά, έστω και αν έχει λιγότερες καλύψεις από τις επιθυμητές.

 

2) Ασφαλισμένα μέλη

 

Αν δεν έχετε οικογένεια η επιλογή είναι ευκολότερη. Αν όμως υπάρχουν και άλλα μέλη που πρέπει να καλυφθούν τότε πρέπει να βρείτε ένα πιο κατάλληλο πρόγραμμα Υγείας. Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν συνήθως οι γονείς είναι να ασφαλίζουν μόνο τα τέκνα της οικογένειας καθώς πιστεύουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη φροντίδα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. Έχετε όμως ποτέ αναρωτηθεί ότι η οικονομική ζημιά θα είναι η ίδια ή και μεγαλύτερη για μία οικογένεια αν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα υγείας στον γονέα, ο οποίος μπορεί να είναι και η κύρια πηγή εισοδήματος της οικογένειας.

 

3) Κατηγοριοποίηση αναγκαίων καλύψεων

 

Πριν επιλέξετε ένα πρόγραμμα Υγείας θα πρέπει να αναλογιστείτε τι ακριβώς ανάγκες πρέπει να καλύψετε.

Για παράδειγμα, αν είστε ασφαλισμένος σε Δημόσιο φορέα ασφάλισης οι διαγνωστικές εξετάσεις ενδεχομένως δεν είναι τόσο σημαντικές όσο τα έξοδα μιας νοσηλείας, καθώς καλύπτονται κατά ποσοστό 85% από το Ταμείο σας.

Επίσης, αν οδηγείτε μηχανή, έχετε επικίνδυνο επάγγελμα ή ασχολείστε με επικίνδυνα αθλήματα τότε ιδανικά θα πρέπει να έχετε επιπλέον καλύψεις για ατυχήματα.

Οι ερωτήσεις που θα σας κάνει ένας εξειδικευμένος Ασφαλιστικός σύμβουλος για θέματα Υγείας θα σας βοηθήσουν ώστε να επιλέξετε μαζί το ιδανικό πρόγραμμα.

 

4) Επιλογή Ασφαλιστικής εταιρείας

 

Οι περισσότερες Ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα παρέχουν προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ποιες όμως ασχολούνται πραγματικά με τον κλάδο Ζωής και Υγείας και ποιες με άλλους κλάδους όπως Αστικής ευθύνης, Αυτοκινήτου ή Κατοικιών;

Η επιλογή μίας Ασφαλιστικής που δίνει βάση στον κλάδο Υγείας είναι σημαντική καθώς η τεχνογνωσία, οι διαδικασίες που ακολουθεί καθώς και οι συμφωνίες με τα νοσοκομεία επηρεάζουν τους ασφαλισμένους της.

Επίσης, η Ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξετε πρέπει να είναι φερέγγυα και αξιόπιστη.

 

5) Εξαιρέσεις και αναμονές

 

Οι γενικές εξαιρέσεις είναι οι περιπτώσεις που η Ασφαλιστική δεν καλύπτει και αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε τις γενικές εξαιρέσεις ενός προγράμματος στους όρους του κάθε προγράμματος.

Για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά, με βάση το ιστορικό υγείας του, μπορεί να τεθούν και επιπλέον εξαιρέσεις ή αλλιώς ειδικοί όροι.

Εκτός από τις εξαιρέσεις υπάρχουν και οι αναμονές ενός συμβολαίου. Οι αναμονές είναι όλες εκείνες οι περιπτώσεις που για να έχετε κάλυψη πρέπει πρώτα να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως από 1 μήνα μέχρι και 3 έτη.

Ιδανικά, όσο λιγότερες είναι οι εξαιρέσεις και οι αναμονές τόσο πιο ιδανικό είναι το πρόγραμμα.

 

6) Συμμετοχή και απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό

 

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει το κόστος των ασφαλίστρων ενός συμβολαίου Υγείας είναι το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου, τόσο πιο οικονομικό είναι το πρόγραμμα.

Αν έχετε Δημόσιο φορέα ασφάλισης τότε θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που να συνδυάζει την Δημόσια με την Ιδιωτική κάλυψη, επιλέγοντας ένα μικρό ποσό συμμετοχής σε περίπτωση νοσηλείας. Επίσης, αν έχετε κάλυψη από ομαδική ασφάλιση εργαζομένων από την εταιρεία που απασχολείστε, τότε θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη συμμετοχή για να μειώσετε αρκετά τα ασφάλιστρα.

 

7) Δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων

 

Αρκετές Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πλέον προγράμματα που παρέχουν κάλυψη μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία για να μειωθεί το κόστος ασφαλίστρων. Παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή γιατί αν ο ιατρός που επιλέξετε δεν συνεργάζεται με τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, δεν θα μπορείτε να έχετε κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας.

Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το πρόγραμμά σας να μην έχει περιορισμό στην επιλογή των νοσοκομείων.

 

8) Κάλυψη στο εξωτερικό

 

Ένας από τους βασικούς λόγους που να κάνουμε ασφάλεια Υγείας είναι η σπάνια περίπτωση που λόγω κάποιας σοβαρής ασθένειας χρειάζεται να ταξιδέψουμε σε κάποιο εξειδικευμένο νοσοκομείο του εξωτερικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος νοσηλείας είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί από το μέσο οικογενειακό εισόδημα διότι είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Για αυτό το λόγο πρέπει να προσέξετε το ποσοστό κάλυψης νοσηλείας του συμβολαίου σας στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, αν μία νοσηλεία στο εξωτερικό κοστίζει 100.000€ και το συμβόλαιό σας καλύπτει το 70%, όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει και εσείς να συμμετέχετε με 30.000€.

Για αυτό το λόγο, όσο μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης σας παρέχει το πρόγραμμα στο εξωτερικό, τόσο λιγότερα χρήματα θα χρειαστεί να συμμετέχετε εσείς.