Ασφάλεια υγείας

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η τιμή δεν είναι καθοριστικός παράγοντας στην Υγεία σας

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τι να προσέξω στην ασφάλεια Υγείας;

Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του κάθε ανθρώπου είναι η υγεία του ίδιου και της οικογένειάς του. Για αυτό το λόγο, όταν θέλετε να εξασφαλίσετε την υγεία σας μέσω ενός συμβολαίου νοσοκομειακής περίθαλψης, πρέπει να εστιάσετε με προσοχή στις παροχές και στους όρους του.

Παρακάτω σας αναφέρουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξετε σε μία ασφάλεια υγείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Εξαιρέσεις είναι οι περιπτώσεις που η Ασφαλιστική δεν θα σας καλύψει σε περίπτωση νοσηλείας. Σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχει λίστα εξαιρέσεων. Διαβάστε πολύ καλά όλες τις εξαιρέσεις και συγκρίνεται τις εξαιρέσεις μεταξύ συμβολαίων, προτού υπογράψετε την σύμβαση ασφάλισης.

Αν υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν σας είναι κατανοητές, συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο Ασφαλιστικό σύμβουλο.

ΑΝΑΜΟΝΕΣ

 

Οι αναμονές είναι χρονικά διαστήματα (συνήθως 1-2 έτη) που χρειάζεται να παρέλθουν για να καλυφθούν συγκεκριμένες παθήσεις (π.χ. ρινικό διάφραγμα, γυναικολογικά κλπ). Συνήθως οι Ασφαλιστικές το πρώτο έτος δεν καλύπτουν παθήσεις που ιατρικώς αποδεικνύεται ότι υπήρχαν πριν τη σύναψη του συμβολαίου.

 Διαβάστε καλά τις αναμονές ενός συμβολαίου για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

 

Το όριο κάλυψης ανάλογα την Ασφαλιστική εταιρεία διαφοροποιείται κατά έτος ή κατά νοσηλεία. Σε οικογενειακά συμβόλαια διευκρινίστε εάν το όριο αφορά το κάθε μέλος ξεχωριστά ή το σύνολο της οικογένειας.

Σίγουρα όσο μεγαλύτερο είναι το όριο κάλυψης τόσο καλύτερα, γιατί σε νοσηλείες για σοβαρές ασθένειες ή μακροχρόνιας φροντίδας ένα μικρό όριο μπορεί να ξεπεραστεί.

Επίσης σε πολλές εταιρείες το όριο του Εξωτερικού διαφέρει από το όριο στην Ελλάδα.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 

Η απαλλαγή είναι το ποσό που πρέπει να καλύψει ο ασθενής σε περίπτωση νοσηλείας. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή τόσο χαμηλότερο είναι και το ασφάλιστρο.

Θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρχει ένα μικρό ποσό απαλλαγής, το οποίο πολλές φορές μπορεί να καλυφθεί και από τον Δημόσιο Φορέα, για να διατηρήσετε το ασφάλιστρο σε χαμηλά επίπεδα.

Προσέξτε όμως το ποσό που θα επιλέξετε να μην είναι δυσβάσταχτο, όταν έρθει η στιγμή να νοσηλευτείτε, βάσει των οικονομικών σας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

Πέραν της απαλλαγής αρκετές εταιρείες επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο και με έξτρα ποσοστό στα έξοδα νοσηλείας σε περίπτωση νοσηλείας σε μη-συμβεβλημένο νοσοκομείο ή στο Εξωτερικό.

Συνήθως το ποσοστό είναι διαφορετικό για νοσηλείες που θα γίνουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ή συγκεκριμένα στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Διαβάστε τους όρους του συμβολαίου σας, για να εξακριβώσετε εάν το συμβόλαιό σας καλύπτει νοσηλείες εκτός Ελλάδας και με τι ποσοστό. Επίσης σημαντικό είναι να ελέγξετε, εάν χρειάζεται προέγκριση από την Ασφαλιστική για νοσηλείες που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

Κάθε χρόνο στα συμβόλαια υγείας τα ασφάλιστρα αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ηλικίας του ασφαλισμένου, στον ιατρικό πληθωρισμό και στους δείκτες ζημιάς των εταιρειών (loss ratio).

Επίσης συγκεκριμένα συμβόλαια βάσει όρων, δίνουν την δυνατότητα στις Ασφαλιστικές να αναπροσαρμόσουν με μεγάλο ποσοστό τα ασφάλιστρα σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Προτού συνάψετε ένα συμβόλαιο υγείας καλό είναι να ρωτήσετε για τις ετήσιες αναπροσαρμογές και αν είναι δυνατόν να δείτε τον μέσο όρο αναπροσαρμογών των προηγούμενων ετών.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

 

Οι περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες αποζημιώνουν τους χειρουργούς, τους αναισθησιολόγους και τους θεράποντες ιατρούς βάσει ενός πίνακα αμοιβών, ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε χειρουργικής επέμβασης. Συγκρίνετε τις αμοιβές από διάφορες Ασφαλιστικές εταιρείες για να έχετε μία εικόνα από τις ιδανικές αμοιβές που θα πρέπει να έχει το συμβόλαιό σας.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 

Ιδανικά, το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που επιλέξετε, θα πρέπει να αποζημιώνει απευθείας το νοσοκομείο σε περίπτωση νοσηλείας.

Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε χρονοβόρες διαδικασίες και εκταμίευση μεγάλου ποσού για την αποπληρωμή των εξόδων νοσηλείας.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

Πολλές Ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να μην καλύψουν μία νοσηλεία εάν δεν έχουν πρώτα ενημερωθεί. Ιδανικά το συμβόλαιο δεν θα πρέπει να απαιτεί προέγκριση για την κάλυψη της νοσηλείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

Η διάρκεια του συμβολαίου διαφέρει ανάλογα την Ασφαλιστική εταιρεία. Τα ισόβια και τα συμβόλαια εγγύησης παροχών παραμένουν με τους ίδιους όρους για όσο διάστημα είναι σε ισχύ.

Στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, οι όροι ενδέχεται να αλλαχθούν από την Ασφαλιστική εταιρεία για το σύνολο των ασφαλισμένων την στιγμή που ανανεώνονται κάθε χρονιά.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

Τα οικογενειακά προγράμματα Υγείας σίγουρα είναι πιο οικονομικά για τις οικογένειες από ότι τα ατομικά.

Χρειάζεται όμως να προσέξετε τι γίνεται εάν φύγει από τη ζωή ο κυρίως ασφαλισμένος ή ενηλικιωθούν τα τέκνα. Το συμβόλαιο που θα επιλέξετε προσέξτε να παρέχει συνέχιση για τα τέκνα ή τον/την σύζυγο, χωρίς έλεγχο για την κατάσταση της υγείας τους εκείνη τη στιγμή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για περαιτέρω λεπτομέρειες των προγραμμάτων Υγείας με διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις καλύψεις και τις τιμές των προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης.